Unionen slingrar sig och Löfwenhamn avgår

23:04 Niclas 1 Comments


Till slut valde Unionen att svara på kritiken om SD-politikern i Unionen Dalarnas regionstyrelse. Förbundsordförande Cecilia Fahlberg började med att säga att hon "tycker det är mycket bra att frågor om grundläggande demokratiska värderingar lyfts upp till debatt". Och fortsätter:
"– Vi tar vårt ansvar genom att tydligt ta ställning för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde, som det uttrycks i våra stadgar. Lika viktigt i vårt fackliga engagemang är det våra drygt 30 000 förtroendevalda gör varje dag ute på arbetsplatserna runt om i landet, för likabehandling och allas lika värde. Självfallet tar vi ställning mot rasism och främlingsfientlighet och alla former av kränkningar av människovärdet."
Unionen tar alltså tydligt ställning för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde. Och tar "självfallet" ställning mot rasism och främlingsfientlighet. Men i nästa stycke säger hon, på frågan om en kan vara förtroendevald i Unionen och samtidigt vara företrädare och aktiv för Sverigedemokraterna.
"– Alla medlemmar och förtroendevalda i Unionen har samma rättigheter och skyldigheter. Unionens förtroendevalda väljs direkt av medlemmarna. Det är medlemmarna som bestämmer om förtroendet ska förnyas vid nästa val. Det finns inte någon grund i våra stadgar för att  Unionen skulle överpröva ett demokratiskt val som skett inom vår organisation. Men det är fortfarande så att den medlem – förtroendevald eller ej – som grovt bryter mot våra stadgar kan bli utesluten."
I mina ögon ser det här ut som tomma ord, ett fackförbund som är livrädda för att stöta sig med Sverigedemokraterna.

Till slut får i alla fall Cecilia Fahlberg frågan om kritiken att Unionen inte tar tydlig ställning mot de uttalanden som Löfwenhamn gjort. Hur ser då Fahlberg på kritiken?
"– Jag har stor förståelse för den upprördhet som finns och att man frågar sig vad Unionen gör. Alla vi som är djupt engagerade för demokrati och mänskliga rättigheter blir berörda och engagerade när vi möter uttalanden och ageranden som vi uppfattar står i strid med det vi står för."
Jaha. Okej. Mer då?
"– Ingen ska behöva tvivla över att Unionen tydligt tar ställning för alla människors lika värde och emot rasism och främlingsfientlighet. Jag kan också försäkra att när det uppstår tvivel om en medlem står bakom våra stadgar om allas lika värde, då agerar Unionen."
Inte ett enda ord om kritiken i sig. Inte-ett-ord.

För att reda lite i vad Fahlberg säger:


  1. Unionen tar sitt ansvar genom att tydligt ta ställning för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde. De tar också självfallet ställning mot rasism och främlingsfientlighet.
  2. Det finns inget i stadgarna som gör att Unionen kan "ompröva demokratiska beslut", men om en medlem eller förtroendevald "grovt" bryter mot stadgarna "kan" denne bli utesluten.
  3. Cecilia Fahlberg har förståelse kritiken, men svarar inte på frågan om hur hon ser på den. 
Men samtidigt som Fahlberg och Unionen står handfallen mot kritiken väljer till slut Löfwenhamn själv att avgå. Monica Andersson, ordförande för Unionen Region Dalarna, kommenterar.
"– Från Unionens sida tycker vi att det är ett klokt beslut. Ann-Katrin har gjort ett bra jobb i vår regionstyrelse, men har insett konsekvenserna av de uttalanden hon gjort. Det har blivit en ohållbar situation, då uttalandena står i strid med Unionens värderingar om alla människors lika värde."
... och lyckas säga mer av värde i den enda meningen än vad förbundsordförande Fahlberg lyckas med i en 3 276 tecken lång text.

1 kommentar:

  1. Jo men Fahlberg är ju en feg jävla liten högerskit själv, så inte fan kritiserar hon SD....

    SvaraRadera