Det antidemokratiska partiet

20:42 Niclas 0 Comments


Igår skrev jag en något ironisk uppdatering på Twitter med anledning av Sverigedemokraternas senaste dumheter. Partiet vill nämligen avskaffa statligt stöd för antidemokratiska organisationer, samtidigt som de säger att det är ett problem att invandrare är politiskt aktiva.


En kort stund gick innan jag fick två svar. Människor var provocerade över att jag insinuerade att partiet var antidemokratiskt.... och...Visserligen försökte jag vara rolig, men det är ändå långt ifrån ogrundat att SD skulle vara ett antidemokratiskt parti. Om vi helt enkelt struntar i att SD är grundat av nazister, en i sig antidemokratisk ideologi, och fokuserar på nutid finns det fortfarande anledningar att ifrågasätta Sverigedemokraternas bild av demokrati.

Särlagstiftning för invandrare

Senast igår skrev Inte rasist, men om en motion som sverigedemokraterna David Lång och Mikael Jansson lämnat in i riksdagen. Motionen går kort och gott ut på att invandrare inte ska ha samma rättigheter som infödda svenskar.

"I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas."

Detta är inte första gången företrädare beklagat sig över att personer som inte passar in i Sverigedemokraternas bild av Sverige har åsikter. När socialisten François Hollande vann det franska presidentvalet 2012 beklagade sig riksdagsledamoten Kent Ekeroth över att "muslimerna hade avgjort valet" och kallat det för ett "problem i demokratin".

I en artikel från 2006 sa Jimmie Åkesson till Expressen att han "i viss mån" vill begränsa yttrandefriheten för invandrare. Som exempel, förklarar han, att han vill kasta ut alla invandrare som inte är solidariska med svenska myndigheter och företag.

Vill byta ut kritiskt granskande media

Ingen missade väl hur Ekeroth på valnatten förklarade att SD skulle stoppa media "i sinom tid"? Det är knappast första gången han förklarar hur mycket han avskyr media som kritiskt granskar partiet. Ekeroth har pratat om att "svensk media måste bytas ut", att det måste "bytas ut mot något sunt" och senast har hittat på att svenska folket tappar förtroende för public service för att de kritiskt granskar SD och tycker därför att riksdagen ska se över ledningen

Fria medier är kort sagt inte välkommet i ett SD-styrt Sverige.

Detta är bara en utdrag med exempel från SD:s antidemokrati. Och med bakgrunden att SD vill stoppa statlig finansiering till antidemokratiska organisationer får vi helt enkelt anta att partiet börjar undersöka nya finansieringsalternativ.

0 kommentarer: