Sammanfattning av debatt om SD:s hatmaskin

12:40 Niclas 0 Comments


Under torsdagen debatterade Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, och Paula Bieler, rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, näthat i Aktuellt. Missade du debatten? Ingen fara, här kommer en kort sammanfattning.


Anders Lindberg tar upp sambandet mellan Sverigedemokraternas retorik och hatet som sprids på nätet.
Tapetserar man Stockholms tunnelbana med hets mot romer eller om man säger att muslimer är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget då leder det också till att människor agerar, att ord leder till handling. Hatretorik kan leda till att folk bränner ner romska läger eller att man bränner ner moskéer. [...]
Rimlig kritik, kan man tycka. Hur svarar då Paula Bieler på Lindbergs inlägg (han har skrivit ungefär samma sak i en ledartext som publicerades i Aftonbladet tidigare samma dag)?


Först vill hon vara tydlig. Jävligt tydlig, förmodar jag. Så jävla tydlig att alla eventuella frågetecken rätas ut. T-Y-D-L-I-G.
För det första vill jag vara väldigt tydlig (TYDLIG, min anmärkning). Jag har läst ledartexten och det talas om miljön kring SD. Där vill jag vara väldigt tydlig (TYDLIG SOM FAN! ÄR NI REDO FÖR TYDLIGHET!? min anmärkning igen, förlåt) att bara för att man säger att man representerar SD eller står för SD behöver inte det betyda att man är sverigedemokrat.
TYDLIGHETEN. NU KOMMER DET VA?
Sverigedemokraterna är väldigt tydliga (TYDLIGA. DE ÄR SÅ JÄVLA TYDLIGA!, ja... min anmärkning igen. Jag ska försöka lugna ner mig...) vi står upp för de grundläggande demokratiska värderingarna, att man respekterar våra medmänniskor, att man aldrig tar till hat, hot, personangrepp eller våld som någon slags legitim argumentationsmetod. Där ska jag vara väldigt tydlig (T-Y-D-L-I-G, förlåt...). Alldeles oavsett om det är personer som vill smutskasta oss eller om det är personer som inte förstått vår ideologi så är de inte sverigedemokrater.
TYDLI... va? Här sitter jag och väntar på Paula Bielers tydlighet. Men tydligen var detta allt vi fick. För någon som vid fyra tillfällen under loppet av en knapp minut upprepar att hon ska vara tydlig måste jag säga att detta i alla fall gränsade till att vara otydligt. 

En är inte sverigedemokrat bara för att en säger att en är det, tydliggör Bieler. Nej, jag antar att det krävs någon form av medlemskap för att kvalificeras. Men sedan kommer vi till det lite snåriga i Bielers tydliga otydlighet. Vi gör en lista.
  1. En är inte sverigedemokrat om en inte står för de grundläggande mänskliga rättigheterna
    Enligt artikel två i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att "var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som förklaras i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt".
    Och eftersom SD:s politik är rasistisk, homofobisk, sexistisk och odemokratisk kan jag komma på i alla fall sju av dessa punkter som de bryter emot. Det tycks vara, tvärtom mot vad Bieler säger, en fördel om du inte respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna om du ska vara sverigedemokrat.
  2. En tar aldrig till hat, hot, personangrepp eller våld som någon slags legitim argumentationsmetodSåg ni Ted Ekeroths, bror till Kent Ekeroth, anförande i Lunds kommunfullmäktige? I så fall vet ni att han bryter mot samtliga av dessa. Ja utom våld då.

Vi får anta att det startas ett uteslutningsärende mot Ted Ekeroth omgående. Eller varför inte mot Kent Ekeroth? Han var ju ändå med under den numera klassiska utekvällen i Stockholm 2010. Det var också Erik Almqvist, han lämnade visserligen riksdagen men fick i runda svängar fyra miljoner som plåster på såren.

Resten av debatten? Den består av att Lindberg framför argument för varför Bieler och Sverigedemokraterna måste ta ansvar för sin nätsvans. Bieler å sin sida slår tillbaka med det lika klassiska som bevingade "ja, men de vänsterextrema då!?".

0 kommentarer: