Skrota systemet med amatördomare

02:26 Niclas 0 CommentsAlla flyktingar bluffar. Invandrare är parasiter. Muslimer är kretiner. Att uttalandena kommer från sverigedemokrater kommer inte som en överraskning. Att uttalandena kommer från personer som har i uppgift att agera nämndemän i domstolar sprider ett stort obehag.

Expressen har, tillsammans med Researchgruppen, återigen gjort ett enormt jobb med att avslöja SD-politiker när de gör det som SD-politiker gör bäst: Sprider rasism på hatsajter. Den här gången har de siktat in sig på politiker som sitter som nämndemän i domstolar runtom i landet. Resultatet nu kommer bli detsamma som tidigare. Då fick sverigedemokraten Håkan Malmgren lämna sin plats i Ystads tingsrätt.

Problemet har bevisligen inte lösts enbart genom att Expressen avslöjade Malmgren, vilket Expressen bevisat. Bara de som är slarviga nog att lämna spår efter sig på hatsajterna blir avslöjade och får lämna sina poster, men hur många nämndemän finns det i Sverige med samma raljerande attityd till invandrare? Hur många tycker, precis som Malmgren, att "typiskt zigenarbrott" är ett rimligt antagande?

Bloggaren Polismasaren skriver, med anledning av att Sverigedemokraterna fick 132 nämndemannaplatser efter valet 2010:

"Vad är det då för åsikter de fört in i rätten? Det handlar om människor som sympatiserat med nazister, människor som vill att muslimer ska diskrimineras och att islam ska förbjudas. Det handlar om personer som kallar flyktingar för parasiter, önskat att muslimer ska brinna inne i sina moskéer och som anser att ensamkommande flyktingbarn bluffar."

Inför valet i höstas gjorde det nazisterna i Svenskarnas parti den största nazistiska satsningen i Sverige sedan 30-talet. Hade de lyckats hade Sverige kanske haft renodlade nazister i rätten idag. Nu gjorde SvP ett katastrofval, och det är "bara" rasister som dömer. Men redan innan det fanns det ett förslag på bordet som riksdagen förkastade, här sammanfattat av Oisín Cantwell.

"Om regering och opposition hade lyssnat på nämndemannautredningen som lade fram ett klokt förslag med genomgripande förändringar av systemet så hade vi troligaste sluppit detta elände.
De viktigaste förslagen var att minska amatördomarnas inflytande och bredda rekryteringsunderlaget så att inte endast aktiva politiker kunde komma i fråga."

Den dåvarande regeringen gick med på några förändringar. Kraven på nämndemäns lämplighet skärps och valet av dem ska hållas vid en annan tidpunkt än kommunvalen för att markera att det inte är ett politiskt uppdrag. Uppenbarligen har det inte varit nog. Olämpliga nämndemän fortsätter att döma i svenska domstolar och att de väljs vid en annan tidpunkt förändrar inte detta faktum.

Svenskt rättsväsende behöver en ordentlig modernisering och en radikal förändring av nämndemannaystemet är en av de viktiga förändringar som krävs. Tills dess kommer migranter utvisas av sverigedemokrater, invandrare, rasifierade och alla andra som inte passar in i Sverigedemokraternas snäva definition av svenskhet kommer att dömas av dem.

Det är inte värdigt ett land som vill kalla sig rättssäkert.

0 kommentarer: