Fotografers frihet hotas av EU-parlamentet

01:31 Niclas 0 Comments


Fotografer har rätt att ta kort på skulpturer och byggnader på allmänna platser. De har också rätt att sälja dessa bilder till tidningar eller andra företag för vidare användning. Men det är mycket möjligt att det inte är lagligt länge till, enligt Wikipedias nättidning The Signpost.

En majoritet av Europas länder har fortfarande så kallad "freedom of panorama". Det vill säga att inkludera upphovsrättsskyddade byggnader och skulpturer i bilder, utan att få något godkännande eller behöva betala någon avgift till upphovsrättsinnehavaren.

Den nya lagen skulle innebära att en publicering skulle kräva att fotografen har godkännande, fulla rättigheter och möjligen betalar royalties för att en video, ett fotografi, en målning eller skiss skulle få användas kommersiellt.

"Detta skulle avsluta en lång tradition i många länder, att stadshorisonten och det offentliga rummet tillhör alla", skriver The Signpost. "I Storbrittanien och Irland, exempelvis, går det här hela vägen tillbaka till the Copyright Act från 1911."

För svensk del täcker "freedom of panorama" allt förutom skyddsobjekt och skulpturer som inte är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus.

Konsekvenserna av det här kan bli omfattande. Men det är fortfarande inte för sent att göra något. Den nionde juli röstar EU-parlamentet om lagen. Det går fortfarande att påverka ledamöterna genom telefonsamtal, mail eller brev. Vill du vara säker på att ledamoten får ditt meddelande är det trots allt säkrast att ringa upp hen. Mail och brev är lätta att ignorera.

"Oavsett vilket slutligt svar du får, svara och följ upp med ledamoten. Antingen tacka din ledamot om du gillar vad du fick var svar, eller gör det, artigt, väldigt tydligt att du inte är nöjd med ledamotens svar", skriver The Signpost.

Nu är det upp till dig. Hur ställer du dig?

0 kommentarer: