SD-toppen erkänner att rasismen sopas undan – tillfälligt

23:37 Niclas 0 Comments

"Eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte funkar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här."

Det är Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna, som resonerar kring partiets retorik i en diskussion på Facebook. Andra som syns i diskussionen är Mattias Karlsson, som vikarierade för Jimmie Åkesson under dennes sjukskrivning, Kent Ekeroth, ännu en av järnrörsmännen, samt tidigare brotts-politisk talesperson, och Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson.

Bakgrunden är att järnrörsmannen Erik Almqvist kritiserat partiets migrationspolitik. För trots en 95-procentig minskning av asylinvandringen är Almqvist besviken över att partiet vill höja antalet kvotflyktingar från 1 900 till 4 000.

Amanda Björkman på DN:s ledarsida skriver.

Detta gör partiet för att inte framstå som hjärtlöst. Det låter bättre att tillåta några enstaka flyktingar att komma lagliga vägar i stället för att enbart stå fast vid partiets grundpelare: stängda gränser.

"Lyssna när Sverigedemokraterna pratar", skriver Expressen kultur.

Att Sverigedemokraterna friserar sina offentliga uttalanden i jämförelse med partiets egentliga ståndpunkter torde inte vara någon överraskning för den som någon gång stiftat bekantskap med Kent Ekeroths samtidsanalyser.
(...)
Tydligare går det inte att sägas: SD:s salongsfähighet är en kuliss, deras politiska mål en radikal och ultranationalistisk omdaning av samhället.

Det är sällan en sverigedemokratisk topp talar klarspråk om sin egen retorik i den omfattning som partisekreterare Jomshof nu gör. För att helt och hållet förstå är det viktigt att sätta in uttalandet i ett perspektiv.

Ungersk media är under ett hårt tryck. 2011 genomfördes en ny medielag, trots att EU protesterade. Ett medieråd infördes för att kontrollera och, vid behov, bötfälla medier som anses rapportera "obalanserat" eller "kränkande av mänskliga värden". Det är dock premiärminister Viktor Orbán själv som utser medlemmarna i rådet.

I praktiken är det ett instrument skapat för att kontrollera pressen och styra den utifrån Orbáns linje – högerpopulistisk, nationalkonservativ, allt mer öppet rasistisk, skriver Johan Wirfält, chef för forum/debatt och film på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, och fortsätter:

Ungerns oppositionella har svårt att göra sig hörda. Självcensuren breder ut sig. Demokratin vilar på en allt bräckligare grund.
Ja, jag vet, medielagar och pressfrihetsindex kan te sig som abstrakta frågor. Följande är däremot ganska konkret:
”De flesta zigenare är inte lämpliga för samexistens. De är inte lämpade att befinna sig bland människor. De flesta är djur, och beter sig som djur. De ska inte tolereras eller förstås, utan tas bort. Djur ska inte existera, inte på något sätt.”
Orden är Zsolt Bayers, journalist på Magyar Hirlap som är en av Ungerns största dagstidningar. Bayer mötte förstås en del protester, men i övrigt inga särskilda konsekvenser – vi får anta Viktor Orbáns medieråd fann formuleringarna både balanserade och i linje med mänskliga värden. För Zsolt Bayer är nu inte bara en skribent som får krönikörerna på sajter som Avpixlat att framstå som finkänsliga. Han är också, vilket Elisabeth Åsbrink konstaterande i en fördjupande artikel om Ungerns pågående resa mot förtrycket (DN, 24/9), vän till Viktor Orbán och en av regeringspartiet Fidesz grundare.

Det här är vad Richard Jomshof säger hindrar Sverigedemokraterna från att föra fram sin egentliga retorik – att det inte är så i Sverige. Än. För att Sverigedemokraterna inte sitter i regeringsställning. Det går bara att tolka uttalandet på ett sätt. Jomshof och Sverigedemokraterna kommer att fortsätta normalisera sin retorik – inte sin politik – tills dess att de sitter i en regering.

"För att verkligen kunna påverka politiken i rätt riktning måste vi fortsätta växa, för att därigenom kunna tvinga fram en förändring", skriver Jomshof. Äntligen talar Sverigedemokraterna öppet om sin taktik. Sopa undan rasismen tills de styr, sedan kan de smyga fram den igen.

Nu är det upp till oss andra att se till att Sverigedemokraterna aldrig får möjligheten att förvandla Sverige till ett Ungern 2.0.

Läs hela inlägget här (länk till Facebook).

Foto: Skärmbild från Facebook och Riksdagen (Montage).

0 kommentarer: